Mjerno-regulaciona dozirna oprema – hlor doziranje, hlorinacija i dezinfekcija vode, hiperhlorinacija vodova i instalacija

Read More

Mjerna oprema – analitika i ispitivanje
različitih voda (sirovih, otpadnih,
industrijskih, vode za piće)

Read More

Kontakt info

Adresa: Terzibašina 20, 71000 Sarajevo
E-mai: info@cbh.ba, anesa@cbh.ba
Telefon +387 33 410 816
Mobitel: +387 61 241 328
Fax: +387 33 410 817

Read More

Dobrodošli na web prezentaciju Controlmatik BH d.o.o Sarajevo!!!

Dobrodošli na web prezentaciju Controlmatik BH!!! Controlmatik BH d.o.o. Sarajevo je firma koja je počela i raste sa velikim entuzijazmom, te željom da se izbori kao nezaobilazan faktor u Vašem radu, svojom profesionalnošću, stručnošću i interaktivnim uvažavanjem. Osnovana je u Aprilu 2006, a sačinjava je tim ljudi koji će profesionalno pristupiti svakom segmentu posla. Oko

Read More